Vragen

Waarom gespoten isolatiematerialen gedistribueerd door Honter? 

HONTER is marktleider in de productie en innovatie van hoogwaardige isolatieschuimen, die dankzij de unieke samenstelling en productie garant staan voor een uitmuntende kwaliteit op de markt. Meer dan 35 jaar ervaring garanderen 100% kwaliteit, duurzaamheid en constante isolatiewaarde. 


Wat is de samenstelling van het gespoten schuim? 

Het gespoten schuim is een uniek mengsel van twee stoffen (hars en isocyanaat). Als deze stoffen bij een zekere temperatuur en druk vermengd worden, ontstaat een mengsel, waarin een groot aantal kleine luchtbelletjes gevormd worden. Het mengsel expandeert tot 50-150 maal het oorspronkelijke volume, afhankelijk van het type blaasmiddel. EXY is een watergeblazen schuim. Schuimen worden verdeeld volgens hun celstructuur in schuimen met een open of gesloten celstructuur. 


Waar kan het gespoten schuim overal gebruikt worden? 

De gespoten isolatie kan vrijwel alle zgn. klassieke isolerende processen en materialen vervangen, zowel voor thermische als waterisolatie bij de bouw of renovatie van gebouwen. Het schuim wordt gebruikt voor de isolatie van daken, vloeren, kelders, platte daken, funderingsmuren,.... Elke type schuimisolatie heeft specifieke eigenschappen en toepassingen. De vakmensen van ons bedrijf zullen u graag het gebruik voor de gegeven toepassing adviseren. 


Wat is het verschil tussen het schuim van EXY en dat van andere producenten? 

In Canada moeten alle producenten van isolerend schuim voldoen aan de eisen van wet CAN ULC 705,1. Alle isolatieschuimen, die verkocht worden in Canada, mogen geen Cfk's (Chloor Fluor Koolwaterstoffen), VOS (vluchtige organische stoffen) of HCFK (Hydro Chloorfenol Fluor Koolwaterstoffen) bevatten. Momenteel zijn er slechts drie grote schuimproducenten. Sommige fabrikanten beweren, dat zij een mengsel gebruiken, dat vervaardigd wordt op sojabasis. Maar omdat de sojabasis minder dan 2 % van het product bedraagt, vinden wij dat dit misleidende informatie is. De producten EXY zijn niet te vergelijken met andere producten, die gewoonlijk aangetroffen worden op de markt. 


Hoe lang blijft het gespoten schuim goed? 

Goed aangebracht schuim verandert niet van vorm en blijft gedurende de gehele levensduur van het gebouw goed. Het gespoten schuim hecht stevig aan praktisch alle ondergronden en kan zich flexibel aan de beweging van het gebouw aanpassen. 


Waar kan het gespoten schuim gebruikt worden? 

De gespoten schuimisolatie wordt gebruikt voor bijna elke toepassing beginnende met de isolatie van het funderingen en eindigende met dakisolatie. Elke type schuimisolatie heeft zijn specifieke toepassingen. Voor de isolatie van het funderingen wordt niet aanbevolen om schuim met open celstructuur te gebruiken. Voor deze toepassing wordt de gesloten celstructuur gebruikt. De vakmensen van ons bedrijf zullen u graag het gebruik voor de gegeven toepassing adviseren.  


WIJ OVERWEGEN EEN THERMISCHE ISOLATIE VAN DE ZOLDERRUIMTE . KUNT U MIJ VERTELLEN, WAT DE VOORDELEN ZIJN VAN SCHUIMISOLATIE VERSUS TRADIONELE ISOLATIEMATERIALEN?

Het onbetwistbare voordeel van schuimisolatie ten opzichte van de traditionele isolatiematerialen is de naadloze techniek – een compacte naadloze laag van thermische isolatie. Zelfs met een perfecte installatie van de traditionele isolatiematerialen leidt tot het openen van de gewrichten, die thermische bruggen veroorzaken en plaatsen waardoor warme lucht uit de kamer ontsnapt, wat volledig ongewenst is voor maximale thermische bescherming van het gebouw..

 


Op TV zag ik een toepassing over een concurrerend schuim en het viel me op, dat er veel afval ontstaat. Betekent dat, dat de klant ook het afval betaalt? 

De klant betaalt alleen het volume berekend op basis van de offerte of de opmeting ter plaatse, d.w.z. slechts het zuivere volume van het schuim, dat gelijk is aan het volume afhankelijk van de dikte van de thermische isolatie en het oppervlak. De hoeveelheid materiaal, dat vervolgens afgesneden wordt, wordt niet bij de prijs inbegrepen. Het is dus puur in ons belang, dat er zo min mogelijk overtollig gespoten wordt, maar de technologie van het aanbrengen van gespoten isolatieschuimen maakt het niet mogelijk om het overmatige spuiten compleet te elimineren. 


Ik ben van plan om tijdens deze zomer het zadeldak op ons huis te renoveren. Ik overweeg een gespoten schuimisolatie te gebruiken. Is het mogelijk om schuim ook van buitenaf te spuiten? d.w.z. na het wegnemen van het onderdak en de verwijdering van de oorspronkelijke isolatie 

Ja, de schuimisolatie kan van buitenaf aangebracht worden, bij de renovatie van de dakmantel kan het spuiten van de isolatie van buitenaf goed van pas komen. 


Wat is het verschil tussen de parameters van het door EXY geleverde schuim en andere schuimen, waaraan op televisie een reclamecampagne wordt gewijd?

EXY wordt vervaardigd met behulp van een unieke combinatie van technologie en grondstoffen. Het heeft uitstekende unieke eigenschappen, waardoor het verschilt van andere schuimen, die op onze markt verhandeld worden. Het verschil tussen schuimen ligt niet alleen in de grondstoffen, maar ook in de productietechnologie. Ons schuim is compacter - 8,4 kg/m3. Het schuim EXY wordt aangebracht met behulp van water. (Eng. water-blown) en behoort tot de categorie van schuimen met een open cellenstructuur. Het betreft niet de zogenaamde hybriden, die op de markt voorkomen en gemakkelijk te verwarren zijn met de ECHTE structuur van open cellen. Hybride schuimen zijn van slechte kwaliteit en vertonen afwijkende eigenschappen. De prijs ervan is ongeveer 30% lager. De klant krijgt dus een isolatieschuim van lagere kwaliteit, dat geenszins vergeleken kan worden met de echte open cellenstructuur van EXY.


Voorbeelden van slechte praktijk - een verkeerd toegepast schuim 

Verkeerd toegepast goedkoop schuim brokkelt als poeder, houdt niet en valt los. 

                                               

Hoogwaardig schuim + juiste toepassing       Schuim van slechte kwaliteit + verkeerde toepassing  

foam

foam

Meer dan 1000 partners wereldwijd!

Vind een partner in jouw land

Vraag offerte

Arzel niet ons te contacteren bij vragen

Naam:
Famillienaam:
e-mail:
Telefoon:
Werfadres (Land)
Vraag voor:
Binnen isolatie
Buiten isolatie
Injectie schuim voor holle ruimtes
Beschermende coating voor bestaande en nieuwe daken